ADLI YARGI ADALET KOMISYONU BASKANLIGI
     
     
  Özkan TAVUZ  
  Adalet Komisyonu Baskani  
     
     
Önder Kemal SEKÜCÜ   Mustafa ABANOZ
Rize Cumhuriyet Bassavcisi   1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi
Üye   Üye
     
KALEM PERSONELI
     
Sinan DOĞAN Ayten KİŞMİR Arzu YILMAZ
Yazi Isleri Müdürü Zabit Katibi Zabıt Katibi