T.C.

RİZE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


CEZA MUHAKEMESİ KANUNA GÖRE 2018 YILI İÇİN TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE BAŞVURULARI KABUL EDİLEN TERCÜMAN BİLİRKİŞİLERE AİT İLAN


Ceza Muhakemesi Kanununa göre 2018 yılı için tercüman listelerinin düzenlenmesi hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince başvuruları kabul edilen tercüman bilirkişilere ait liste ekte sunulmuştur.

Listeye kabul edilenlere 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 10:30'da bilirkişilik başvuru sıra nosuna göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 64' üncü maddesinin 5' inci fıkrası uyarınca Rize Adliyesi Konferans Salonunda yemin yaptırılacaktır.

Yeminleri yaptırılan tercüman bilirkişilere ait kesinleşmiş liste ayrıca ilan edilecektir.

Duyurulur. 07/12/2017EKİ: Başvuruları Kabul Edilen Tercüman Bilirkişilere Ait Listeye Ulaşmak İçin Tiklayiniz.