RİZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UZLAŞTIRMA BÜROSUNA

2016 yılında Rize Cumhuriyet Başsavcılığında uzlaştırmacı olarak görev aldım. Büronuzda tüm belge ve dökümanlarım mevcut olduğundan, Cumhuriyet Başsavcılığınızın 2017 yılı Uzlaştırmacı başvurularına ilişkin istenilen adli sicil kaydı evrakı ekte sunulmuştur.

Ayrıca Uzlaştırmacı yönetmeliğinin 30.maddesi uyarınca uzlaştırmacı eğitimlerine de katılacağımı beyan eder, Cumhuriyet Başsavcılığınızın 2017 yılı uzlaştırmacı listesine kabulümü takdir ve görüşlerinize arz ederim. Tarih

T.C. Kimlik No

AD SOYADI

(imza)

Eki : Adli Sicil Kaydı


İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Adres (Ev) :

Adres (İş) :

Cep Telefonu :

e-mail :

BANKA HESAP BİLGİLERİ :

Banka Şubesi :

IBAN No: :NOT: Dilekçe, bilgisayar ve/veya daktilo ile eksiksiz olarak doldurulacaktır.