T.C.

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIDUYURUAdalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28/12/2016 tarihli ve 148964 sayılı sözleşmeli personel alımı ilanı gereğince, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sözleşmeli (647 s.k. 4/B) şoför ve aşçı alımı sınav ilanı gereğince, belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yapılan başvurular neticesinde, Şoför adayları için uygulama ve sözlü mülakat sınavına; Aşçı adayları için sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar (aday tespit listesinde isimleri karşısında KABUL yazan adaylar) Adalet Komisyonumuzca Rize Adliyesi internet sitesinde (www.rize.adalet.gov.tr) ilan edilmiş olup;

Aday tespit listesinde Şoför adayları için uygulama ve sözlü mülakat sınavına; Aşçı adayları için sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların;


a) İş bu duyurumuz ekinde bulunan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu’nu (4 adet) bilgisayar ortamında doldurarak her birine fotoğraf yapıştırılmış şekilde,

b) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

c) Adli Sicil ve Arşiv (Sabıka) Kaydı,

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte en geç 10 Şubat 2017 gününden evvel Adalet Komisyonumuzda olacak şekilde ibraz etmeleri veya Rize dışında ikamet edenlerin de taahhütlü posta (APS) ile Komisyonumuza göndermeleri önemle rica olunur. 23/01/2017Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formunu indirmek için tıklayınız.