Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde alınması düşünülen 264 personele ilişkin ilan ve ilan ekleri aşağıda belirtilmiştir.

- İlan Metni

- Genel Müdürlük İlan Metni

- Başvuru Formu

- Alınacak Personellerin iller bazında sayılarını gösterir liste