~ 2016 YILINA AİT BİLİRKİŞİ LİSTESİ ~

T.C.
RİZE ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

İ L Â N

      Adli Yargi Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca “Bölge Adli Yargi Adalet Komisyonlarinca Bilirkisi Düzenlenmesi Hakkinda Yönetmelik”, “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri geregince, Rize ili ve yargı çevremize bağlı Çayeli, Pazar ve Kalkandere Adliyelerinin bulunduğu yer çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere başvurular değerlendirilmiş ve 2016 yılı Bilirkişi Listesi oluşturulmuştur.

Ceza Mahkemeleri için Bilirkişi Listesi
Hukuk Mahkemeleri için Bilirkişi Listesi
Tercüman için Bilirkişi Listesi