~ 2016 Yılına Ait Uzlaştırmacı Listesi ~
       26/07/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince uzlaştırmacı olarak görev almak istediklerini beyan ederek başvuran adayların evraklarının incelenmesi neticesinde;
Süresinde başvuruda bulunup yönetmeliğin 15/1. maddesinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıyan ve yönetmeliğin 15/4. maddesinde belirtilen evrakları sundukları anlaşılan; Reyhan GÜNAY, Ömer GÜNDÜZ, Hasan KÜÇÜKKAZDAL, Aslıhan KALCIOĞLU, Lütfiye İLHAN, Zeynep BAYHANTOPÇU, Harun KÖSEOĞLU, Muhammet Ali YILMAZ, Serkan TEMİZKAN, Zafer TATOĞLU, Sefer GÜR, Emrah DİLSİZ, Murat KANBUR, Gülüzar TEMİZKAN, Elvan UZUN, Ali ÖZDEMİR, Memnune PELİT, Fatma Yazıcı, Leyla CANCA, Cihad EYÜBOĞLU ve Ensar LOKMANOĞLU'nun taleplerinin kabulü ile;
a) CMK’nun 253. maddesinde düzenlenen uzlaşma işlemlerinde Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerce talep edilmesi halinde uzlaştırmacı olarak görev yapabileceklerine,
b) Bu kişilerin adı- soyadı, açık adresinin ve telefon numarasının 2016 yılı Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süreyle Adliye Panosunda ilan edilmesine, aynı bilgilerin Rize Cumhuriyet Başsavcılığının İnternet adresinde yayımlanmasına, ayrıca merkezde görevli Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları ile Mülhakatlardaki Hakimler ve Cumhuriyet Savcılıklarına yazılı olarak bildirilmesine,
c) Yönetmeliğin 15/8. maddesi gereğince oluşturulacak listeye eklenerek 2016 yılı Ocak ayı içerisinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
Karar verildi.30/12/2015

Uzlaştırmacılara Ait İletişim Bilgileri :

1-Reyhan GÜNAY,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1444
2-Ömer GÜNDÜZ,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Adliye Müdür Vekili olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1476
3-Hasan KÜÇÜKKAZDAL,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunda Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1453
4-Aslıhan KALCIOĞLU,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunda Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1453
5-Lütfiye İLHAN,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunda Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1394
6-Harun KÖSEOĞLU,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosunda Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1408
7-Muhammet Ali YILMAZ,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunda Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1436
8-Zeynep BAYHANTOPÇU,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunda Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1436
9-Serkan TEMİZKAN,
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunda Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1436
10-Zafer TATOĞLU,
Rize Bilgi İşlem Şefliğinde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1160
11-Sefer GÜR,
Rize Bilgi İşlem Şefliğinde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 213 03 18- 1160
12- Emrah DİLSİZ,
Rize 1.Asliye Ceza Mahkemesinde Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon : 0(464) 213 03 18- 1218
13- Murat KANBUR,
Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinde Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon : 0(464) 213 03 18- 1360
14-Gülüzar TEMİZKAN,
Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon : 0(464) 213 03 18-1225
15-Elvan UZUN,
Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinde Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon : 0(464) 213 03 18- 1360
16-Memnune PELİT,
Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığında Zabıt Katibi olarak görev yapar. İş Telefon: 0(464) 532 50 08- 118
17-Ali ÖZDEMİR,
Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığında Zabıt Katibi olarak görev yapar.
18-Fatma YAZICI,
Pazar Cumhuriyet Başsavcılığında Zabıt Katibi olarak görev yapar.
19-Leyla CANCA,
Pazar Cumhuriyet Başsavcılığında Zabıt Katibi olarak görev yapar.
20-Cihad EYÜBOĞLU,
Pazar Cumhuriyet Başsavcılığında Zabıt Katibi olarak görev yapar.
21-Ensar LOKMANOĞLU,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

NOT : Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın 145 nolu genelge ve 16/09/2015 tarih 36019874-954.01.-E.61/6007 sayılı yazısı kapsamında uzlaştırmacılara ait GSM numaraları gizlenmiştir.