T.C.

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIİCRA KATİPLİĞİ UYGULAMALI SINAV SONUÇ LİSTESİ VE

SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURUAdalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30/12/2016 tarihli ve 82084579/9430 sayılı İcra Katipliği sınav ilanı gereğince, İcra Katibi adayları için uygulama sınavında başarılı olup sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ekte sunulmuş olup;

İCRA KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN;


a) Duyuru ekinde bulunan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu’nu (4 adet) bilgisayar ortamında doldurarak her birine fotoğraf yapıştırılmış şekilde,

b) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

c) Adli Sicil ve Arşiv (Sabıka) Kaydı,

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

e) 2 adet 6 x 9 ebadında fotoğraf,

f) Mal Bildirimi formunu doldurmanız,

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanını;

En geç 20 Şubat 2017 gününden evvel Adalet Komisyonumuzda olacak şekilde ibraz etmeleri, Rize dışında ikamet edenlerin de ikametleri yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile sınav başvurusundaki usule göre Komisyonumuza göndermeleri önemle rica olunur. 09/02/2017
EKLER:

1- İcra Katipliği Uygulamalı Sınav Sonuç Listesi

2- Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu

3- Mal Bildirimi Formu

4- Sağlıkla ilgili beyan örneği