T.C.

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞICEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ, CEZA İNFAZ KURUMU ŞOFÖR VE AŞÇILIK ALIMI İÇİN

KOMİSYONUMUZCA YAPILAN SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN

İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN DUYURUAdalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28/12/2016 tarihli ve 148964 sayılı sözleşmeli personel alımı ilanı gereğince, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sözleşmeli (647 s.k. 4/B) Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Şoför ve Aşçı alımı için, Komisyonumuzca 27/02/2017 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adayların;a) Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık kurulu raporunun “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını belirtir” şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

b) Duyurumuz ekinde gönderilen “Mal Bildirimi” formunu doldurmanız,

c) Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçenizi,En geç 13 Mart 2017 günü Adalet Komisyonumuzda olacak şekilde teslim etmeleri önemle rica olunur. 28/02/2017

EKLER:

1- Mal Bildirimi Formu

2- Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe örneği,