T.C.

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIDUYURUAdalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28/12/2016 tarihli ve 148964 sayılı sözleşmeli personel alımı ilanı gereğince, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sözleşmeli (647 s.k. 4/B) Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Şoför ve Aşçı alımı sınav ilanı gereğince, belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yapılan başvurular neticesinde, Ceza İnfaz Kurumu Katibi adayları için uygulama sınavında başarılı olup sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar; Şoför adayları için uygulama sınavına giren ve sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile Aşçı adayları için sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların;


a) İş bu duyurumuz ekinde bulunan “Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu’nu (4 adet) bilgisayar ortamında doldurarak her birine fotoğraf yapıştırılmış şekilde,

b) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

c) Adli Sicil ve Arşiv (Sabıka) Kaydı,

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte en geç 10 Şubat 2017 gününden evvel Adalet Komisyonumuzda olacak şekilde ibraz etmeleri veya Rize dışında ikamet edenlerin de ikametleri yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile (APS yolu ile) Komisyonumuza göndermeleri önemle rica olunur. 06/02/2017

 

Ek:

1- Güvenlik Araştırma Formu