DENETİMLİ SERBESTLİĞİN DEVLETE, TOPLUMA VE KİŞiLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Kişi cezasını sosyal çevresinden kopmadan kendisine ve topluma yararlı bir faaliyette bulunarak çekeceğinden rehabilite olacaktır.

• Kişiye verilecek rehberlik hizmetleri ile suçlu davranışın sebepleri tespit edilerek çözümüne çalışılacak, kişinin suçlu davranıştan arınarak topluma yararlı bir birey olması sağlanacaktır.

• Suça sürüklenen çocukların gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devamı sağlanarak suç ve suçlu davranışlardan arınması sağlanacaktır.

• Kişi Cezainfaz kurumuna alınmadığından devlet bütçesine önemli bir yarar sağlanacaktır.

• Suçtan zarar gören mağdura verilecek psiko-sosyal destek sayesinde suçun mağdura verdiği zarar en aza indirgenecektir.

• Meslek sahibi olmayan eski hükümlü ve mağdurlara verilecek eğitim programları ile meslek edinmeleri sağlanarak bu mesleklerini yapabilmeleri için gerekli destek sağlanarak üretken ve topluma yararlı bireyler olmaları sağlanacaktır.